Personvernerklæring

Hvem er behandlingsansvarlig?

Kirkens Bymisjon Oslo, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig, og vil behandle og være ansvarlig for personopplysningene som lagres om deg i dette datasystemet for koordinering av frivillige.

Hva er formålet med behandlingen?

Formålet med behandlingen er å tilrettelegge for trygge, effektive og frivillige aktiviteter i Kirkens Bymisjon Oslo. Dette gjøres ved å benytte dette datasystemet til å koordinere denne aktiviteten, utarbeide anonymisert statistikk for å søke om driftsmidler, avdekke avvik og ivareta sikkerheten.

Hvilke personopplysninger behandles?

For å oppnå formålet er det nødvendig å behandle et minimum av personopplysninger om deg. Personopplysninger utover disse er det valgfritt å oppgi, og er markert med teksten "valgfritt" i grensesnittet.

Personopplysninger du oppgir

Navn for at gruppeledere og ansatte i Kirkens Bymisjon Oslo skal vite hvem du er; epostadresse som er din innloggingsbruker, og mulighet til å motta vaktpåminnelser på epost, om du samtykker til det; foretrukket språk av norsk og engelsk for å vise grensesnittet på best egnet språk; søknader for å få tilgang til aktiviteter.

Som gruppeleder, ansatt eller administrator

Oppmøtestatus for en vakt for å vite om en frivillig kom på vakt, eller ei.

Som administrator

Rolletilgang for brukere i systemet for å gi brukere tilgang til kun relevant informasjon.

Personopplysninger datasystemet lagrer

Tidspunkt for vakter du står på for å vite når du kommer på vakt, og for å kunne sende deg vaktpåminnelse, om du ønsker det; aktiviteter du er involvert i for å vise deg kun relevante ledige vakter; IP-adressen til enheten du benytter til å logge inn, og endringer du gjør for å ivareta informasjonssikkerheten, og for å oppdage og rapportere eventuelle avvik.

Personopplysninger fra tredjepart

Navn, epostadresse samt en autentiseringstoken for å autorisere koblingen, om du logger inn med sosiale medier (Facebook eller Google).

Hva er grunnlaget for behandlingen?

Grunnlaget for behandlingen er basert på en interesseavveing, hvor det ideelle arbeidet Kirkens Bymisjon Oslo utfører kommer den registrerte til gode, uten at dette utgjør et unødvendig inngrep i personvernet.

For enhver behandling utover dette er grunnlaget ditt samtykke. Du må ha fylt 15 år for å samtykke. Om du ikke har fylt 15 år kan dine foreldre samtykke for deg. Samtykket er gyldig til du selv trekker dette tilbake. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake. Du kan trekke samtykket tilbake fra din brukerprofil, eller ved å ta kontakt med Kirkens Bymisjon Oslo. Å trekke tilbake samtykket forhindrer deg ikke fra å delta i denne aktiviteten, og har ingen negative konsekvenser for deg.

Hvem utleveres personopplysningene til?

Kirkens Bymisjon Oslo har skrevet databehandleravtale, i tråd med EU-forordningens krav, med databehandler innenfor EU/EØS for sikker behandling av dine personopplysninger og varsling ved avvik. Dine opplysninger utleveres ikke til annen tredjepart uten ditt samtykke.

Hvor lenge lagres personopplysningene?

Personopplysningene du har oppgitt lagres i 2 år etter din siste innlogging. Andre personopplysninger lagres i 2 år etter de ble opprettet. Du kan når som helst be om få dine personopplysninger slettet.

Hva er min rettigheter?

Du har rett til å få innsyn i alle personopplysninger som er lagret om deg; få utlevert opplysningner slik at du kan ta disse med videre til en annen organisasjon (rett til dataportabilitet); få korrigert dine personopplysninger om disse skulle være feilaktige (krav om riktighet); kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses; motsette deg visse former for behandling; samt få slettet alle personopplysninger som er lagret om deg.

Du benytter deg av dine rettigheter ved å logge inn på din brukerprofil, eller ved å ta kontakt med Kirkens Bymisjon Oslo.

Foretas det automatiske avgjørelser?

Det foretas ikke automatiske avgjørelser, eller profilering, basert på dine personopplysninger.

Hva er min klagerett?

Du har rett til å klage til Kirkens Bymisjon Oslo ved behandling av personopplysninger som strider med reglene for personvern. Om dette ikke leder frem, kan du ta saken videre til Datatilsynet.

Hvordan tar jeg kontakt?

For henvendelser angående personvern, ta kontakt med Kirkens Bymisjon Oslo, på epost personvernombud.oslo@redcross.no, eller telefon 22 99 23 30.


Frivillig v21.04.2   Bruksvilkår   Personvernerklæring   English