Bruksvilkår

For å kunne registrere deg i, og benytte deg av, dette systemet må du oppfylle noen vilkår:

  • Du må allerede være registrert som frivillig i Kirkens Bymisjon Oslo. Ta kontakt med aktivitet for å bli registrert som frivillig. Dette gjelder alle aktiviteter bortsett fra for "Akuttovernatting for fattige tilreisende" hvor du ikke trenger å være registrert frivillig i Kirkens Bymisjon for å delta.

Om du ikke oppfyller disse vilkårene, forbeholder Kirkens Bymisjon Oslo seg retten til å trekke tilbake din tilgang til systemet.

Kirkens Bymisjon Oslo, med underleverandører, er ikke ansvarlig for skader og tap som måtte oppstå ved bruk av dette systemet.


Frivillig v21.04.2   Bruksvilkår   Personvernerklæring   English